Firmast

Firmast 2017-01-15T12:44:05+00:00

OÜ Version Koolitus on vanimaid koolitusfirmasid, korraldades täiskasvanute täiendõpet alates 1990. aastast.
Meie eesmärk on tagada aktuaalne ja elulähedane teemade käsitlus, parimad lektorid ning hea ja sõbralik teenindus.

Peamised koolitusvaldkonnad ja tegevused:


Raamatupidamine

 • Raamatupidamise algõpe (õppekava koostamisel on lähtutud
  raamatupidaja kutsestandarditest 5 ja 6);
 • Raamatupidaja täiendõpe (õppekava koostamisel on
  lähtutud raamatupidaja kutsestandardist 6 ja 7);
 • Olulisematest muudatustest raamatupidamise seaduses ja
  maksustamisel aastal 2017;
 • 100 küsimust – ettevalmistus raamatupidaja 5. taseme
  kutseeksamiks;
 • Ettevõtte väärtuse määramine müügiks või ühinemiseks
  juriidilised ja raamatupidamislikud aspektid;
 • Kinnisasjade sh eluruumide üüri ja müügi käibemaksuprobleemid;
 • Enamlevinud vead põhivarade arvetuses. Vara kõlbmatuks
  tunnistamine ja mahakandmine;
 • Tulude, kulude ja rahavoogude prognooside koostamine;
 • Majandusaasta aruande (2016) koostamine lähtudes Eesti heast
  raamatupidamistavast;
 • Raamatupidamine ja maksustamine FIE-dele;
 • FIE-de 2016. majandusaasta tuludeklaratsiooni koostamine;
  FIE-de sotsiaal-, tulu- ja käibemaksu ning töötus- ja pensionikindlustuse
  makse;
 • Mittetulundusühenduste raamatupidamine ja maksustamine; TMIN
  nimekiri;
 • Mittetulundusühenduste 2016. majandusaasta aruande koostamine;
 • Korteriühistute töö korraldamine ja asjaajamine. Mida peaks teadma KÜ
  juhatus raamatupidamisest ja majandusaasta aruande koostamisest;
 • Korteriühistute majandusaasta aruande koostamine;
 • Korteriühistute revisjon.

Juriidika

 • Puhkuste ootel (kavandamine, vormistamine, arvutamine;
 • Vestlus tööst ja õigusest ehk millest tekivad töövaidlused?
 • Uus riigihangete seadus;
 • Mis on pärimine ja mida saab üldse pärida?

Ehitus ja kinnisvara

 • Investeeringute sh ehitiste ja kinnisvara rahastamise võimalustest.

Konverentsiturism

Raamatupidajate Klubi

Pakume  firmasisest koolitust  vastavalt tellija poolt soovitud teemale, ajale ja kohale.

Haridus- ja Teadusministeeriumile on esitatud täiskasvanuhariduse majandustegevuse teade.

Meie koolituskavad vastavad kehtestatud kutsestandarditele.

Alates aastast 2012 on Version Koolitus Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Ootame Teid meie koolitustele!

Tiiu Hazak
Tegevjuht

Koostööpartnerid

 • Haridus – ja Teadusministeerium
 • Rahandusministeerium
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Tartu Ülikool
 • Maksu- ja tolliamet
 • Eesti Töötukassa
 • Finantsinspektsioon
 • Tööinspektsioon
 • Raamatupidamise  Toimkond
 • Eesti Raamatupidajate Kogu
 • Raamatupidamise- ja maksuinfoportaal RMP.ee
 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
 • Äripäev
 • Rödl&Partner OÜ
 • Deloitte Eesti
 • Advokaadibüroo Soroainen
 • BDO Eesti AS
 • Hedman Partners&Co
 • Nordea Bank AB Eesti filiaal
 • Revisjon OÜ
 • Antimar Audiitorid OÜ
 • Kindsigo Konsultatsioonid OÜ