Õppekava on koostamisel.

Laps on tervik. Kõne esile kutsumine käib läbi kõnebaasi kujundamise (tajud, mõtlemine, praktilised tegevused) ja sealt siis töö edasi kõnekomponentidega.  Autistide puhul on seejärel põhiraskus kõne funktsioonide välja kujundamisel. Neil võib kõne olla, kuid nad ei kasuta seda . 

Õppepäeva viib läbi: ÜLLE KUUSIK   Eesti eripedagoog ja pikaajaline lasteaiajuht, Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse logopeed.
2015. aastal pälvis Ülle Kuusik Tartu medali.