Töölepingu seaduse muutmise seadus ja töövaidluse lahendamise seadus

Töölepingu seaduse muutmise seadus ja töövaidluse lahendamise seadus

120.00 Kuupäev kokkuleppimisel

Muudatused töölepingu seaduses 2017 ja töövaidluse lahendamise seadus (vastu võetud 14. juunil 2017)

Kuupäev veebruaris on kokkuleppimisel.

Lektor: GAABRIEL  TAVITS dr jur TÜ sotsiaalõiguse professor

Sihtgrupp: Ettevõtete juhid, personalitöötajad, raamatupidajad, juhiabid, sekretärid

Eesmärk: Õppepäeva käigus antakse ülevaade töölepingu seaduse olulisematest muudatustest, millega igapäevatöös sageli kokku puutuda tuleb. Töövaidluse lahendamise seaduse tuvustamise käigus räägitakse, kuidas töötaja ja tööandja vahel tekkinud individuaalseid töövaidlusi kiiresti, õiglaselt ja kohtuväliselt lahendada
Käsitletavad teemad:

Muudatused puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise korras

•andmete loetelu ja esitamise tähtaeg;

•kes ja kuidas vastutab andmete õigsuse eest?

Alaealisega töölepingu sõlmimise uus kord

•nõuded vanusele ja töö iseloomule;

•kui kaua kestab koolikohustus?

•kes annab loa alaealise töötamiseks?

•alaealise tööaeg;

•tööinspektori õigused ja kohustused järelevalves.

Uuemad Riigikohtu töövaidluste lahendid

Töövaidluskomisjonide tööd korraldav töövaidluse lahendamise seadus

•kehtiv kord ja uue seaduse eemärgid;

•olulisemad muudatused võrreldes vana seadusega;

•kollektiivlepingust tulenevate nõuete lahendamise võimalused;

•kirjaliku menetluse võimalused;

•kompromiss ja selle vormistamine;

•lepitusmenetlus töövaidluskomisjonis;

•töövaidlusavaldusele esitatavad nõuded;

•kas rahalistele nõuetele on piirmäär?

•töövaidluse läbivaatamise tähtaeg:

•TVK otsus, selle teatavakstegemine ja jõustumine;

•aegumistähtajad

 

Arvustused

Tooteülevaateid veel ei ole.

Arvustust saavad kirjutada ainult need sisseloginud kasutajad, kes on antud toote ostnud.