11.-12.03.2021 ja 08.-09.04.2021 kl 10-17.00 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse auditooriumis 3107

Koolitaja: ÜLLE KUUSIK – Magister artium eripedagoogikas 2004; logopeed tase, 8; eripedagoog, tase 8. (OÜ Arengupusle)

Maht: 32 ak. t.

Õppetöövormid: loeng, lapsega läbiviidava hindamistegevuse analüüs (filmi vaatlus ja hindamine).

Õppetöö sisu:

  • J. Strebeleva pedagoogilis-psühholoogilise hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus.
  1. Tutvumine 2-3a.; 3-4a; 4-5a.; 5-6a; ja 6-7a lapse arengunäitajate, hindamisskaalade ja hindamisega.
  2. Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine: arenguvestlused, lapsele individuaalse arenduskava ja/või iseloomustuse koostamine ning koolivalmiduskaardi täitmine. 
  3. Ajaline kava:
 AllteemadToimumise aegMaht
1.J. Strebeleva hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus01.10.2020    8 akad t
2.Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamin02.10.20202 akad t
3.2-3aastase lapse areng ja selle hindamine02.10.20206 akad t
4.3-4aastase lapse areng ja hindamine29.10.20204 akad t
5.4-5aastase lapse arengunäitajad, nende hindamine29.10.20204 akad t
6.5-6aastase lapse areng, selle hindamine30.10.20204 akad t
7.Koolivalmiduse näitajad ja hindamine30.10.20204 akad t
Kokku:32 akad t

 

Oodatavad tulemused: Kursusel osalejad märkavad lapse arengu hälbimist eakohasest ning suudavad hinnata mahajäämuse olemust ning ulatust. Õppijad suudavad määratleda lapse reaalse arengutaseme erinevates valdkondades (tajud, mõtlemine, rollimäng ja joonistamine, kõne, keskendumisvõime, käe funktsionaalne seisund jm.) ning sellele toetudes planeerida edasist õpi- ja kasvatustegevust.

Lõpetajad saavad tunnistuse.

Kohvipausid kl 11.30-11.45 ja 15.15-15.30, lõuna 13.15-13.45

Kursuse hind: 396 EUR (sisaldab KM)

Info ja eelregistreerimine: koolitus@version, www.version.ee, tel 55606076