Õppepäev toimub Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse nurgasaalis (Tõnismägi 2 TALLINN)

SIHTRÜHM: lasteaiaõpetajad, õpetajad
KURSUSE MAHT: 8 akadeemilist tundi
ÕPPEPÄEVA VIIB LÄBI: LIINA KOLK   OÜ Raamist Väljas arendusjuht/koolitaja

Liina Kolk endast:  Olen õppinud õpetajaks ja täiskasvanute koolitajaks, töötan suhtlemistreenerina 22.aastat. Mind huvitab, kuidas teha protsessid võimalikult selgeks (sisult, vormilt) ja kasulikuks (et inimesed kasutaksid oma aega ja oskusi mõistlikult, ilma raiskamata).Arenguvestlustest olen saanud isiklikult suurt kasu nii lapsevanemana, töötajana kui ka juhina.

Kursuse teemad:

 1. Arenguvestluste läbiviimise mõju (lapsele, vanemale, õpetajale);
 2. Arenguvestluse ettevalmistamine;
 3. Tegevuste planeerimise ja ajakasutuse põhimõtted arenguvestlusel;
 4. Kontakti loomise ja hoidmise võtmeoskused;
 5. Arenguvestluse läbiviimise tehnilised oskused (selge eneseväljendus ja            arendava tagasiside andmine);
 6. Saadud info kasutamine kasvatus- ja arendusprotsessis

Kursusel kasutatavad meetodid:

 1. Interaktiivne lühiloeng;
 2. Grupitööd ja paarisarutelud;
 3. Koostööharjutused ja –tegevused:
 4. Loovusharjutused ja loovtegevused.

Praktilised tööd (2 akadeemilist tundi):

 1. Arenguvestluse ettevalmistamine (osalejad koostavad vestluse läbiviimise kava);
 2. Info tagasisideks ettevalmistamine (osalejad teevad praktilise harjutuse, kuidas korrektselt anda edasi oluline info);
 3. Arenguvestluse alustamine (kursuslased osalevad praktilisel harjutusel, milles alustavad kontakti, teevad sissejuhatuse arenguvestlusesse).

Kursuse lõpul osaleja:
1.   On saanud ülevaate laste arenguvestluse läbiviimise põhimõtetest;
2.  Omab teadlikkust arenguvestluse ettevalmistusest, läbiviimise tehnikatest ja      järeltööst.

Kohvipaus  kl 11.30-11.45
Lõunasöök kl 13.15-13.45

INFO JA EELREGISTREERIMINE: tel 55606076, koolitus@version.ee, www.version.ee