Teisipäeval, 29. oktoobril 2019 kl 10-17. Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse nurgasaalis (Tõnismägi 2 TALLINN)

SIHTRÜHM: lasteaiaõpetajad, õpetajad
KURSUSE MAHT:  8 akadeemilist tundi
ÕPPEPÄEVA VIIB LÄBI:  kokkuleppimisel

Kursuse teemad:

 1. Arenguvestluste läbiviimise mõju (lapsele, vanemale, õpetajale);
 2. Arenguvestluse ettevalmistamine;
 3. Tegevuste planeerimise ja ajakasutuse põhimõtted arenguvestlusel;
 4. Kontakti loomise ja hoidmise võtmeoskused;
 5. Arenguvestluse läbiviimise tehnilised oskused (selge eneseväljendus ja            arendava tagasiside andmine);
 6. Saadud info kasutamine kasvatus- ja arendusprotsessis

Kursusel kasutatavad meetodid:

 1. Interaktiivne lühiloeng;
 2. Grupitööd ja paarisarutelud;
 3. Koostööharjutused ja –tegevused:
 4. Loovusharjutused ja loovtegevused.

Praktilised tööd (2 akadeemilist tundi):

 1. Arenguvestluse ettevalmistamine (osalejad koostavad vestluse läbiviimise kava);
 2. Info tagasisideks ettevalmistamine (osalejad teevad praktilise harjutuse, kuidas korrektselt anda edasi oluline info);
 3. Arenguvestluse alustamine (kursuslased osalevad praktilisel harjutusel, milles alustavad kontakti, teevad sissejuhatuse arenguvestlusesse).

Kursuse lõpul osaleja:

1.   On saanud ülevaate laste arenguvestluse läbiviimise põhimõtetest;
2.  Omab teadlikkust arenguvestluse ettevalmistusest, läbiviimise tehnikatest ja      järeltööst.

Kohvipaus  kl 11.30-11.45
Lõunasöök kl 13.15-13.45