Neljapäeval, 09.12  ja  reedel, 10.12.2021 kl 10-17.00 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14 TALLINN)

Koolituse eesmärk: Koolitusel osalejad  saavad teadmisi laste  käitumis-probleemide olemusest, põhjustest ja sekkumise võimalustest sotsiaalselt desorienteeritud käitumise ja negatiivse eneseesitluse korral.
Koolituse maht:
16 akadeemilist tundi

Allteemad:

*käitumisprobleemide põhjused (kesknärvisüsteemi orgaanilised kahjustused, geneetika, sotsiaalsed ja segatüüpi põhjused) ning avaldumine.

*sotsiaalselt desorienteeritud käitumisega lapsed. ATH ja autismispektri olemus ning avaldumine igapäevastes sotsiaalsetes suhetes.

* sekkumine sotsiaalselt desorienteeritud käitumise korral (ennetavad tegevused, sotsiaalsete oskuste õpetamine, töö tunnetega jm).

*  negatiivne eneseesitlus, võtteid sekkumiseks nimetatud käitumissündroomi korral.


Õpiväljundid:

*  koolitusel osalejad eristavad sotsiaalsetel põhjustel mitteeakohaselt käituvaid  lapsi bioloogilise kahjustusega lastest;
*  nad mõistavad sotsiaalselt desorienteeritud käitumisega lapse käitumise põhjusi ja eripära;
*  õpetajad suudavad paremini laste käitumist raamistada, teavad ennetava töö võtteid ja oskavad lastel kujundada sotsiaalseid oskusi;
*  nad mõistavad negatiivse eneseesitluse mehhanismi ja valdavad esmaseid  sekkumise viise.

Koolitaja:
ÜLLE  KUUSIK – Magister artium eripedagoogikas 2004; Logopeed tase, 8; eripedagoog, tase 8

Lõpetajad saavad tunnistuse

Kursuse hind kood käibemaksuga:  264.00€