16. aprillil kl 10-17 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse nurgasaalis (Tõnismägi 2 TALLINN)

Eesmärk ja tutvustus

Koolituse keskpunktis on autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega(ATH) lapse märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida ja kuidas mõista autistliku ja ATH last kõige paremini. Arutletakse, millised võimalused on lasteaedade ja koolide töötajatel aidata kaasa autistliku ja ATH lapse arengul. Antakse nõu, kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised ning praktilised näpunäited kuidas toetada, mõista ning aidata autistlikku ja ATH last igapäevaelus kodus ning teda ümbritsevas keskkonnas.

Õppekava

 • Mis on aktiivsus-ja tähelepanuhäire (ATH) ja autism ning iseloomulikud häired;
  • ATH ja autistliku lapse märkamine;
  • ATH ja autistlik laps grupis ja tema toetamine parimal viisil;
  •  Lapse individuaalsuste kaardistamine ja analüüs;
  •  Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele;
  •  Meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada ATH ja autistlikku last;
  •  Pedagoogi, spetsialisti ning lapsevanema roll ja võimalused lapse toetamisel;
  •  Koostöö lapse perega, vanematega;
  •  Tugiisik ja tema roll;
  •  Võrgustik autistliku ja ATH lapse ümber;
  •  Pedagoogi ja spetsialisti isiklik toimetulek;
  •  Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood.

Koolitaja

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides.Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Õppekava õpiväljundid

Osaleja on saanud uusi teadmisi autismist ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirest – oskab sellel teemal arutleda ning selgitada, mis see täpselt on;
•  Teab millised on meetodid, kuidas kontakteeruda, mõista, suhelda ja õpetada autistlikku ning ATH last;
•   Teab, millised on probleemkäitumised ja lahendused probleemsetele olukordadele;
•   Teab, milline on pedagoogi roll lapse toetamisel (sh spetsialisti ning lapsevanema ja tugiisiku roll);
•  Omab praktilisi teadmisi mõistmaks ja toetamaks autistlikku ning ATH last koolis/lasteaias ning ümbritsevas keskkonnas;
•  Osaleja saab praktilised teadmised ning nipid, mida koheselt oma igapäevatöös kasutada.

Kuulajatele väljastatakse Ivica Mägi Autistmikooli tõend õppepäeval osalemise kohta.

Õppepäeva hind: 110 EUR (lisandub KM) Hinnas sisaldub koolitus, koolitusmaterjalid, kohvipaus ja lõunasöök

Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee www.version.ee

Lugupidamisega

Tiiu Hazak
Tegevdirektor
Version Koolitus OÜ
Tõnismägi 2 TALLINN
tel +372 55606076
E-mail: koolitus@version.ee