Neljapäeval, 14. aprillil 2020 kl 10-17 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse kuppelsaalis  (Tõnismägi 2 TALLINN)

Koolituse eesmärk: Lasteaedade töötajad saavad teadmisi koolieelikute käitumis-probleemide olemusest, põhjustest ja sekkumise võimalustest sotsiaalselt desorienteeritud käitumise ja negatiivse eneseesitluse korral.

Õppepäeva teemad:

* käitumisprobleemide põhjused (kesknärvisüsteemi orgaanilised kahjustused, geneetika,    sotsiaalsed ja segatüüpi põhjused) ning avaldumine;

*  sotsiaalselt desorienteeritud käitumisega lapsed. ATH ja autismispektri olemus ning avaldumine igapäevastes sotsiaalsetes suhetes;

* sekkumine sotsiaalselt desorienteeritud käitumise korral (ennetavad tegevused, sotsiaalsete oskuste õpetamine, töö tunnetega jm);

* negatiivne eneseesitlus, võtteid sekkumiseks nimetatud käitumissündroomi korral.


Õpiväljundid:

* koolitusel osalejad eristavad sotsiaalsetel põhjustel mitteeakohaselt käituvaid  lapsi bioloogilise kahjustusega lastest;

* nad mõistavad sotsiaalselt desorienteeritud käitumisega lapse käitumise põhjusi
ja eripära;

* õpetajad suudavad paremini laste käitumist raamistada, teavad ennetava töö võtteid ja oskavad lastel kujundada sotsiaalseid oskusi;

* nad mõistavad negatiivse eneseesitluse mehhanismi ja valdavad esmaseid  sekkumisviise.

Õppepäeva viib läbi: ÜLLE KUUSIK   Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse logopeed/ eripedagoog (tase 8), magister artium eripedagoogikas,  pikaajaline lasteaiajuht. On spetsialiserunud väikelaste üld- ja kõnearengu hindamisele, perede nõustamisele ja individuaalsete arenduskavade koostamisele.

  1. aastal pälvis Ülle Kuusik Tartu medali.

    Õppepäeva kestus on 8 akadeemilist tundi.
    Kuulajatele väljastatakse tunnistus.

Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee www.version.ee

Lugupidamisega

Tiiu  Hazak
Tegevdirektor
Version Koolitus OÜ
Tõnismägi 2 TALLINN
tel +372 55606076
E-mail: koolitus@version.ee