Kas Sina tead, kes on Sinu ettevõttes esmaabiandjaks koolitatud?

Töötervishoiu ja tööohutus seaduse alusel on määratud tööandja kohustused esmaabi korralduse osas ettevõttes. Tööandja peab ettevõte töötajate seast valima esmaabiandjad, seal hulgas arvestades ettevõtte suurust, saatma nad vastavale koolitusele ning iga 3 aasta järeltäiendkoolitusele. Esmaabi väljaõppekursuse eesmärk on anda tööandja poolt esmaabiandjaks määratud töötajatele põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korra.

Koolituse sihtrühmaks on ettevõtte poolt määratud esmaabiandjad, kes on 3 viimase aasta jooksul läbinud 16 akadeemilise koolituse.

Koolituse maht: 1 päev, 8 akad t

Lõunapaus: 13:15-13:45 (lõunatamise võimalus samas hoones asuvas kohvikus)

Lõpp: 17.00

Koolituse hind sisaldab:käibemaksu,  loengut, materjale (e-mailile saadetuna), tunnistusi ja kohvipause.

Koolituse läbinu teab:

 • millised on esmaabi alased põhiteadmised ja oskused
 • kuidas hoida kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni)

Esmaabikoolituse lõppedes on osaleja võimeline tegema kindlaks kannatanu seisukorda, võtma vastu otsuseid, elustama, verejooksu sulgema, vabastama hingamisteid, arvestama selja/kaela kaitsega jne.

Teoreetiline osa:

 • Esmaabi olemus
  •112
  •Eluohtlikud seisundid, traumad
  •Verejooksud
  •Haavad
  •Põletused
  •Külmumine
  •Esmaabivahendid tööl, autos, kodus.

 

Praktiline harjutamine

 • Esmaabis kasutatavad sidumisviisid, haavade sidumine
  •Kolmnurkrätiku kasutamine
  •Praktiline harjutamine elustamisnukul üksinda ja kahekesi
  •Teadvuseta inimese paigutamine püsivasse külili asendisse, harjutamine, šokiasendi kasutamine
  •Rühmatöö, situatsioonülesanded

Lektor  Kokkuleppimisel

Koolitusel osalemine

Koolituse hindamismeetodiks on koolituse lõpus toimuv kirjalik test. Kui testis olevatele küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 75% ulatuses, on õppijal õigus saada pädevustunnistus.

Kursuse tellimisel ettevõttesse valib tellija kursuse toimumise kuupäevad ja kellaajad. Kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana.

Version koolitus OÜ omab Eesti Haridus ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud täiskasvanuhariduse koolitusluba – majandustegevusteade nr  191597