Kui soovid tähelepanu ja meelerahu harjutustest tõeliselt kasu saada, siis on Sul abi praktilisest väljaõppest ja mitmekesisest harjutuste komplektist. Seda pakub kaheosaline Vaikuseminutite baaskursus, mis annab oskused harjutuste tulemuslikuks kasutamiseks laste ja noortega, et

• häälestada lapsi õppimisele või uuele tegevusele
• rahustada ärevaid lapsi, kui nad on murelikud või endast väljas
• arendada keskendumisvõimet, tähelepanelikkust õppimises
• toetada hoolivat suhtekeskkonda ja empaatiavõime arengut
• hoolitseda enda meelerahu ja parema enesetunde eest
Õppepäeva raames uurime kogemuslikult, millest sõltub tähelepanuvõime ja kuidas seda treenida? Kursusel osaleja saab enda kasutusse praktilised teadveloleku harjutused ja oskused harjutusi rakendada nii enda kui ka lapse tähelepanu hoidmise ehk keskendumise treenimiseks.
Samuti harjutame tähelepanu teadlikku suunamist enesejuhtimise eesmärgil. Kursuse läbinul paranevad oskused emotsioonide ja mõttemustritega toimetulekul.
Käsitletavad teemad:
* Tähelepanu juhtimine ja keskendumisvõime ning nende mõju inimese seisundile ja heaolule.
* Teadveloleku mõiste uurimine praktiliselt ja läbi teadusuuringute tulemuste.
* Emotsioonide ja nende mõju märkamine, emotsionaalse tasakaalukuse toetamise võimalused.
* Mõtete märkamine, jälgimine ja suhestumise tavapärased viisid. Teadveloleku meetodist lähtuvad võimalused ja tehnikad vaimse heaolu toetamiseks.

Lektor: Jaanika Peeba TÜ eripedagoogika ja logopeedia magister, vaikuseminutite baaskoolituse koolitaja