30. jaanuaril 2020 kl 10-17 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse väikeses konverentsisaalis Tõnismägi 2 TALLINN

Laps on tervik. Kõne esile kutsumine käib läbi kõnebaasi kujundamise (tajud, mõtlemine, praktilised tegevused) ja sealt siis töö edasi kõnekomponentidega. Autistide puhul on seejärel põhiraskus kõne funktsioonide välja kujundamisel. Neil võib kõne olla, kuid nad ei kasuta seda .

Osalema on oodatud:

– Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kes puutuvad  kokku  autist-   like lastega;
– Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike lastega;
– KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kes puutuvad kokku autistlike lastega.

Loengu teemad:

 1. Räägitakse autistlike laste iseärasustest, s.h kõne arengu eripäradest
 2. Tutvustatakse kõne arendustöö põhisuundi: kõne komponentide ja kõnefunktsioonide arendamine
 3. Kirjeldatakse võtteid, kuidas luua ja hoida sotsiaalset kontakti autistliku lapsega
 4. Pikemalt peatutakse kõnearendustööl kõnetu või vähese kõnega lapsega:-   lapse tegevuste kõnestamine;
 5. –   nõuded täiskasvanu kõnele jm.
 6. –   kõnebaasi loomine (tajude ja motoorika arendustöö);
 7. Lisaks laiendatakse teadmisi õpetamis- ja abistamisvõtete süsteemist
 8. Loengul vaadatakse filmi, milles demonstreeritakse tööd kõnetu 4- aastase autistliku lapsega

Õpiväljund:

 1. Loengul osalejad eristavad arenguliste erivajadustega laste seas autismispektrihäirega lapsi.
 2. Teavad võtteid, kuidas luua lapsega sotsiaalset kontakti.
 3. Õppijad teavad, millised on kõnearendustöö põhisuunad ja võtted töös kõnetute või vähese kõnega lastega.
 4. Loengul osalejad oskavad autismispektrihäirega laste vanemaid esmaselt nõustada.

Õppepäeva kestus on 8 akadeemilist tundi

Õppepäeva viib läbi: ÜLLE KUUSIK   Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse logopeed (tase 8)- eripedagoog (tase 8), magister artium eripedagoogikas,  pikaajaline lasteaiajuht. On spetsialiseerunud väikelaste üld- ja kõnearengu hindamisele, perede nõustamisele ja individuaalsete arenduskavade koostamisele.

 1. aastal pälvis Ülle Kuusik Tartu medali
  Õppepäeva maksumus: 110 EUR (lisandub KM) Hinnas sisaldub: õppetöö, infomaterjalid, 2 kohvipausi, kerge lõunasöök, õpperuumid, audio-videotehnika