Konsolideeritud ettevõtete majandusaasta aruande koostamine 
18. aprill kell 10.00-17.00
Lektor: Maire Otsus-Carpenter vandeaudiitor, alates 1994. aastast  Eesti Audiitorkogu liige, Finantsinspektsiooni regulatsioonide ja aruandluse divisjoni spetsialist

Eesmärk: Õpetada koostama ja esitama konsolideeritud aruandeid. Konsolideeritud aruandeid peavad koostama ja esitama kõik seotud ettevõttete gruppide (emaettevõtja, tütarettevõtjad ja siduaettevõtjad) emaettevõtjad

Sihtgrupp: Konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete raamatupidajad 

Teemad:

1.  Äriühenduse mõiste ja sisu
2. Äriühenduse esmane kajastamine
– ostumeeto
– korrigeeritud ostumeetod

  1. Tütar ja sidusettevõtete edasine kajastamine
    – konsolideeritud aruannete koostamine
    – kapitaliosaluse meetod

Koolitusel tehakse praktilise näite varal läbi nii äriühenduse esmane kajastamine kui ka konsolideeritud bilansi, kasumiaruande, rahavoogude aruande ja omakapitali muutuste aruande koostamine.