17.-18.08. 2021 kl 10-17.00 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse kuppelsaalis

 Lastepsühhiaater Piret Aavik on öelnud: “Käitumisprobleemid on nagu “palavik”, millel võib olla palju erinevaid põhjusi. Need leiavad lahenduse ainult sel juhul, kui põhjused ära tuntakse ja vastavalt sellele “ravitakse.” (Aavik 2008). See on väga oluline tõdemus, sest ei ole paha last, kes põhjuseta halvasti käitub.

Koolituse eesmärk:

Fookuses on käitumisraskuste põhjused, nende ärahoidmine ja ennetamine. Kuidas teha kindlaks, kas miski viitab tõsisemale erivajadusele või on põhjused vaid sotsiaalsest tagapõhjast tingitud. Milliseid võtteid lapse käitumise toetamiseks tuleks kasutada, et käitumisraskused ei eskaleeruks.

Osalema on oodatud:

* tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda käitusmisraskustega,   autistliku või ATH lapsega;
* KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
* koolide ja lasteaedade pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid  või huvi
käitumisprobleemide-, autismi- ja ATH valdkonnaga;

 Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

 Allteemad:

*käitumisprobleemide põhjused (kesknärvisüsteemi orgaanilised kahjustused,  geneetika, sotsiaalsed ja
segatüüpi põhjused) ning avaldumine.
*sotsiaalselt desorienteeritud käitumisega lapsed. ATH ja autismispektri olemus ning  avaldumine igapäevastes
sotsiaalsetes suhetes.
* sekkumine sotsiaalselt desorienteeritud käitumise korral (ennetavad tegevused, sotsiaalsete oskuste
õpetamine, töö tunnetega jm).
* negatiivne eneseesitlus, võtteid sekkumiseks nimetatud käitumissündroomi korral.

Õpiväljundid:
*  koolitusel osalejad eristavad sotsiaalsetel põhjustel mitteeakohaselt käituvaid  lapsi bioloogilise kahjustusega
lastest;
*  nad mõistavad sotsiaalselt desorienteeritud käitumisega lapse käitumise põhjusi  ja eripära;
*  õpetajad suudavad paremini laste käitumist raamistada, teavad ennetava töö võtteid ja oskavad lastel
kujundada sotsiaalseid oskusi;
*  nad mõistavad negatiivse eneseesitluse mehhanismi ja valdavad esmaseid  sekkumise viise.
Koolitaja: ÜLLE KUUSIK – Magister artium eripedagoogikas 2004; Logopeed tase, 8; eripedagoog, tase 8.tase, 8; eripedagoog, tase 8.

Lõpetajad saavad tunnistuse.

Kohvipausid kl 11.30-11.45 ja 15.15-15.30, lõuna 13.15-13.45

Kursuse hind: 264 EUR (sisaldab KM)

Info ja eelregistreerimine: koolitus@version.ee
www.version.ee
tel 55606076