Centennial Hotell Tallinna konverentsikesuse õpperuumis Motivatsioon,
Endla t 15 TALLINNi

KOOLITUSE EESMÄRK:

Koolituse eesmärk on õpetada osalejaid märkama laste muret läbi nende kunstitööde.


SIHTGRUPP: Koolitusele on oodatud kõik lastega töötavad spetsialistid (lastekaitsetöötajad, õpetajad, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, laste psühholoogid, meditsiinitöötajad, tugiisikud, noorsoopolitsei töötajad, noortekeskuse töötajad jt.)


KOOLITUSE SISU

Koolitusel saab vastuse järgmistele küsimustele:

Kuidas kasutada laste joonistusi abivahendina, et lapsi paremini mõista?

Kuidas kujutav joonistamine algab ja areneb?

Kuidas kasutada joonistamist peegeldavaid tehnikaid ning kas see saab olla lapsele abiks?

Kuidas analüüsida lapse joonistust?

Kuidas analüüsida perepilte ja pereliikmete omavahelist suhtlemist?

Millest räägivad värvid laste piltidel?

Millised on puudega laste joonistused ning kuidas neid arendada ja toetada?

Kuidas märgata joonistusel laste emotsionaalseid probleeme?

Millised on peamised sümbolid laste joonistusel ja mis on nende tähendus?

Millist infot lapse kohta sisaldavad koostöös valminud joonistused?

ÕPIVÄLJUNDID: Koolituse läbinu omab ülevaadet peamistest lapse kunstitöö analüüsi tehnikatest. Õpib märkama olulisemaid sümboleid laste joonistustel ja teab nende tähendust.

KOOLITAJA:

Helen Tartes-Babkina on laste, noorte ja täiskasvanute psühhoanalüütiline psühhoterapeut ja kunstiterapeut ning hetkel lõpetamas rahvusvahelist psühhoanalüütikute väljaõpet. Kunstiteraapiaid on ta rakendanud oma töös laste ja noortega juba alates 2001.aastast – töötades nii haridusasutustes kui ka rehabilitatsiooni- ja taastusravimeeskonnas psühholoogina. Alates aastast 2011 omab Helen enda eravastuvõttu, kus teeb koostööd Ohvriabi ja Lastemajaga.

Helen Tartes-Babkina on välja andnud raamatud “Kunst abiks lapse ja noore mõistmisel. Kunstiteraapia põhimõtted abiks lapsevanemale ja lastega töötavale spetsialistile”, „Minu ema on ingel“ (raamat ema leinavale lapsele) ja „Mida isa vajab“(raamat isadest ja isade olulisusest).

Aastal 2021 tunnustati Helenit Eesti presidendi ja õiguskantsleri poolt „Muutuste Looja” tiitliga, kuna on aastaid aidanud väärkoheldud lastel toime tulla psühholoogilise ja füüsilise traumaga.