23. jaanuar 2018 kl 10-15.15 Projektieksperdi õppeklassis Endla t 4 TALLINN

Sihtgrupp: MTÜ, SA, KÜ  ja usuorganisatsioonide raamatupidajad ja spetsialistid, kelle igapäevane tegevus hõlmab ka aastaaruande koostamist või selle koostamisele kaasa aitamist

Eesmärk: anda osalejatele ülevaade 2017. aasta majandusaasta aruande koostamisest, probleemsetest kohtadest ning esineda võivatest vigadest

TEEMAD:

Muudatused Raamatupidamise Toimkonna  juhendites

Üldised nõuded majandusaasta aruandele

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste erisused

Korteriühistute erisused

Raamatupidamise aastaaruanne (bilanss, tulude ja kulude aruanne, rahavoogude      aruanne, lisad)

Nõuded tegevusaruandele

Spetsiifilised valdkonnad (tasud ühingu liikmetelt, saadud ja jagatud annetused ja toetused, teenuste ja maksete vahendamine, sihtfinantseerimise kajastamine)

Lektor: Maire Otsus-Carpenter vandeaudiitor, alates 1994. aastast  Eesti Audiitorkogu liige

Hind: 99 EUR+KM

Info ja eelregistreerimine tel 55606076; www.version.ee koolitus@version.ee