08. veebruaril kl 10-15.15 Projektieksperdi õppeklassis, Endla t 4 TALLINN

Lektor: TOOMAS VILLEMS vandeaudiitor Villems&Partnerid OÜ

Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud kõik raamatupidajad ning teised finantsvaldkonna töötajad, kes puutuvad kokku ettevõtte raamatupidamise erinevate etappidega.

Eesmärk:  Anda osalejatele põhjalik, kiire ning võrdlev ülevaade  jõustunud ja plaanitavatest  Eesti Finantsaruandluse Standardite, Audiitortegevuse seaduse, maksuseaduste ja muude seaduste muudatustest.

 Õppepäeval käsitletavad teemad:

 • Ülevaade jõustunud ja plaanitavatest muudatustest Eesti Finantsaruandluse
  Standardites;
 • Lühiülevaade aruandekohustuslasi puudutavatest Audiitortegevuse seaduse
  muudatustest;
 • Millised on majandusaasta aastaaruande koostamise sõlmprobleemid;
 • Aastaaruande koostamisega seonduvad tegevused;
 • Ülevaade aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuetest
  sõltuvalt aruande tüüpidest;
 • Ülevaade enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisel
  tehtud;
 • Ülevaade olulisematest jõustunud või jõustuvatest maksuseaduste ja muude
  seaduste muudatustest.

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Kohvipaus: 11.30-11.45
Lõuna:  13.15-13.45