30. jaanuar 2018 kl 10-15.15 Projektieksperdi õppeklassis Endla t 4 TALLINN

Sihtgrupp:  Äriühingute raamatupidajad ja spetsialistid, kelle igapäevane tegevus hõlmab ka aastaaruande koostamist või selle koostamisele kaasa aitamist

Eesmärk: anda osalejatele ülevaade 2017. aasta majandusaasta aruande koostamisest, probleemsetest kohtadest ning esineda võivatest vigadest

Lektor: Maire Otsus-Carpenter vandeaudiitor, alates 1994. aastast  Eesti Audiitorkogu liige

TEEMAD:

 • Muudatused Raamatupidamise Toimkonna juhendites. Eesti hea raamatupidamistava versus Eesti Finantsaruandluse Standardid – mis muutub ja mis jääb samaks.
 • Ettevõtete liigitus ja nende aastaaruannete erisused:
  • Mikroettevõtte aastaaruanne
  • Väikeettevõtte aastaaruanne
  • Keskmise suurusega ettevõtte aastaaruanne
  • Suurettevõtte aastaaruanne
 • Raamatupidamise aastaaruanne
  • Varade ja kohustiste kajastamine ja mõõtmine
  • Tulude ja kulude kajastamine
  • Rahavood
 • Tegevusaruanne

Info ja eelregistreerimine tel 55606076; www.version.ee koolitus@version.ee