Olulisemad maksumuudatused 2017

120.00 30.03 kl 10-15.15

Olulisemad maksumuudetused 2017- käibemaksu-, tulumaksu-, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõustus 01.01.2017)
30. märts 2017 kl 10.00-15.15 Endla t 4 Projektieksperdi õppeklassis

Eesmärk: anda põhjalik ülevaade maksumuudatustest
Sihtgrupp: raamatupidajad, finantsjuhid, firma juhid, omanikud

Viimase paari aasta jooksul on käibemaksuseaduses tehtud olulisi muudatusi, mis enamasti tingitud käibemaksu direktiivi muudatustest. Lisaks on Eesti käibemaksu direktiivis lubatud piiranguid meie käibemaksuseadusesse üle võtnud. Näiteks seoses sõiduautode sisendkäibemaksuga ja alates 01.01.2017 metallitoodete maksustamise erikorra rakendumisega. Tulumaksu seaduse muudatused puudutavad dividendide ja erisoodustuste maksustamist, samuti maksuvaba tuluga ja tulust tehtavate mahaarvamistega seotud muudatusi . Täiendatud on ka sotsiaalmaksuseadust

Käsitletavad teemad:

 • Sõiduautode soetamise ja kasutamise kulude sisendkäibemaks
  • Omatarbe mõiste muudatused
  •  Elektrooniliste teenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste maksustamine
  •  Metallitoodete maksustamise erikord
  •  0% määraga kaupade ja teenuste maksustamise muudatused ning käibemaksuvabastustõend
  •  Maksukohustuslasena registreerimise piirmäära muudatus
  •  Käibedeklaratsiooni lisa ja sellega seotud probleemid
  •  Sisendkäibemaksu korrigeerimine
  •  Impordi käibemaksu deklareerimine käibedeklaratsioonis
  •  Dividendide maksustamise muudatused
  •  Töölähetuste kulud ja maksustamine
  •  Renditulu ja litsentsitasu
  •  Litsentsitasu maksustamise muudatused maksulepingutes
  •  Residendist füüsilise isiku tulust tehtavad mahaarvamised ja piirangud
  •  Koolituskulude mahaarvamise piirangud
  •  Lepingulise investeerimisfondi tulu maksustamine
  •  Dividendide maksustamise muudatused
  •  Erisoodustuste maksustamise muudatused
  •  Haigushüvitiste sotsiaalmaksuga maksustamise muudatus
  2016. aasta algusest kehtib terve rida tulumaksu ja käibemaksu muudatusi. Sõiduautode kasutamine ja sellega seotud maksud on toonud kaasa palju keerulisi maksustamise nüansse, millest arusaamiseks on vaja uurida põhjalikult juhendmaterjale ja näiteid. Uuest aastast hakkab kehtima uus elektrooniliste teenuste maksustamise kord, mille kohta on suur hulk õigusakte ja selgitusi, kusjuures üks keerulisemaid probleeme on kliendi asukoha kindlakstegemine. Üle 1000euroste tehingute deklareerimine tekitab hulgaliselt küsimusi.

Lektor: VIRVE ARU Rödl& Partner OÜ maksukonsultant

 

 

Go to Top