22.-26. aprill E,K,R kl 10-14 Projektieksperdi õppeklassis Endla t 4 TALLINN

Koolitaja: EVI KIKAS raamatupidaja, kauaaegne raamatupidamise õppejõud

Evi Kikas on omandanud raamatupidaja kõrghariduse Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ja õppinud kutseõpetajaks Tallinna Ülikoolis.
Lisaks teooria õpetamisele korraldab praktilisi koolitusi programmide Merit Aktiva ja Merit palk pilveversioonidega

Eesmärk: Anda tegutsevatele või äritegevuse alustamist planeerivatele mikro- ja väikeettevõtjatele teadmised ja oskused ettevõtte majandusarvestuse valdkonnaga toimetulekuks kasutades majandustarkvara Merit.

Sihtgrupp:  Väikeettevõtete töötajad ja alustavad ettevõtjad

Koolituse sisu:

  1. Raamatupidamise korraldamine programmis.
  2. Majandustehingute dokumenteerimine.
  3. Majandustehingute kirjendamine arvestusregistrites.
  4. Käibemaksu arvestamine, deklaratsiooni koostamine ja esitamine.
  5. Aruannete koostamine.
  6. Tööjõukulude arvestamine.
  7. Töötasu maksude ja maksete arvestamine ja deklareerimine.

Õpiväljundid:

  1. Õppija oskab korraldada ettevõtte raamatupidamist programmis Merit Aktiva;
  2. Korraldab töötasu arvestamise palgaarvestuse programmis Merit Palk;
  3. Mõistab käibemaksu ja töötasu maksude arvestamise põhimõtteid.

Õppetöö kestab 20 akadeemilist tundi, sh 5 tundi iseseisvat tööd) Õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandardist 5