Väikeettevõtja raamatupidamine programmis Pilve-Merit ja Merit palk 22. aprillist kuni 02. juunini E,K,R kl 10-14 Projektieksperdi õppeklassis Endla t 4 TALLINN

Eesmärk: Mikro- ja väikeettevõtjad, kes juba tegutsevad või planeerivad alustada äritegevust, et anda neile ettevõtjana teadmised ja oskused ettevõtte majandusarvestuse valdkonnaga toimetulekuks kasutades majandustarkvara Merit.

Sihtgrupp: Väikeettevõtete töötajad ja alustavad ettevõtjad, kellel puuduvad raamatupidamisalased teadmised.

Koolituse sisu:        1.  Raamatupidamise teooria ja praktika mikro- ja väikeettevõtjale             pilveprogrammides Merit Aktiva ja Merit Palk;        2   Süsteem raamatupidamise programmis        3.  Raamatupidamise korraldamine Merit Aktiva programmiga;

  1. Majandustehingute dokumenteerimine: müügi- ja ostuarved, sh e-arved, e-kviitungid jms; pangakonto fail/väljavõte; aruandvaisiku aruanded; lao sisse- ja väljaminekud: põhivara arvele ja mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine;
  2. Majandustehingute kirjendamine arvestusregistrites;
  3. Käibemaksu arvestamine, deklaratsiooni koostamine ja esitamine;
  4. Aruannete koostamine: bilanss, kasumiaruanne, pearaamat, käibeandmik, päevaraamat; ostjate ja tarnijate võlad; aruandvaisiku võlad; võlad maksuametile; saldoteatised ja meeldetuletused;
  5. Tööjõukulude arvestamine;
  6. Töötasu maksude ja maksete arvestamine ja deklareerimine;
  7. Majandusaasta lõpetamine ja aruande koostamine

Õppetöö kestab 40 akadeemilist tundi, sh 10 tundi iseseisvat tööd) Õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandardist 5

Õpiväljundid:

  1. Õppija oskab korraldada ettevõtte majandusarvestuse majandustarkvaras lähtudes õigusaktidest;
  2. Korraldab töötasu arvestamise majandustarkvaras lähtudes õigusaktidest;
  3. Jälgib maksukohustuste täitmist