28. veebruaril kl 10-13.15
Lektor: Kalle Pedak   Advokaadibüroo Hedman Partners, vandeadvokaat ja partner

ÕPPEKAVA
Soome tööõiguse põhireeglid

 • Soome ja Eesti seadused – sarnasused ja erinevused
  • Ametiühingute ja kollektiivlepingute tähtsus
  • Töölepingu sõlmimine
  – tähtajaline ja tähtajatu leping
  – konkurentsipiirang ja saladuses hoidmise kohustus
  – töötasu suurus, erisoodustus
  – töö- ja puhkeaeg, ületunnitöö
  – töötaja vastutus
 • Tööandja kulud ja muud kohustused
  • Töölepingu peatumine ja lõppemine
  – ”sundpuhkus”
  – ülesütlemise viisid, kollektiivne ülesütlemine
  – ülesütlemise kord, etteteatamise tähtajad ja hüvitis
  Vaidluste lahendamine

Piiriülene töötamine Soomes

 • Eesti äriühing Soomes, tegutsemise vormid ja kohustused
  • Kohaldatav seadus piiriülesel töötamisel
  • Eestlase Soomes töötamise vormid ja maksustamine
  – lähetus
  – renditöötaja
  – töötamine Soome äriühingus