Neljapäeval, 3. detsembril 2020 kl 10-17.00 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses Koolitaja: ÜLLE KUUSIK – Magister artium eripedagoogikas 2004; Logopeed tase, 8; eripedagoog, tase 8. OÜ Arengupusle Koolituse eesmärk: Lasteaedade töötajad saavad teadmisi koolieelikute käitumisprobleemide olemusest, põhjustest ja sekkumise võimalustest sotsiaalselt desorienteeritud käitumise ja negatiivse eneseesitluse korral. Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi Allteemad: *käitumisprobleemide põhjused (kesknärvisüsteemi orgaanilised kahjustused, geneetika, sotsiaalsed ja segatüüpi põhjused) ning avaldumine. *sotsiaalselt desorienteeritud käitumisega lapsed. ATH ja autismispektri olemus ning avaldumine igapäevastes sotsiaalsetes suhetes. * sekkumine sotsiaalselt desorienteeritud käitumise korral (ennetavad tegevused, sotsiaalsete oskuste õpetamine, töö tunnetega jm). * negatiivne eneseesitlus, võtteid sekkumiseks nimetatud käitumissündroomi korral.   Õpiväljundid: *  koolitusel osalejad eristavad sotsiaalsetel põhjustel mitteeakohaselt käituvaid lapsi bioloogilise kahjustusega lastest; *  nad mõistavad sotsiaalselt desorienteeritud käitumisega lapse käitumise põhjusi ja eripära; *  õpetajad suudavad paremini laste käitumist raamistada, teavad ennetava töö võtteid ja oskavad lastel kujundada sotsiaalseid oskusi; *  nad mõistavad negatiivse eneseesitluse mehhanismi ja valdavad esmaseid sekkumise viise.