Õppetöö korraldus

OÜ Version Koolitus viib läbi nii kursusi kui ka õppepäevi.
Kursused kestavad 1 nädalast kuni 2 nädalani  40-60 akadeemilist tundi, õppepäevad kestavad 1-2 päeva 6-12 akadeemilist tundi. Koolituse läbiviimiseks valime vastavalt grupi suurusele sobivad ruumid, valmistame ette jaotusmaterjalid ja valime sobiva audio-videotehnika.
Paberkandjal jaotusmaterjalid jäävad osalejatele ja on kursuse hinna sees. Samuti on paketi hinnas  kohvipausid ja lõunasöök.

Vastuvõtt

Õige taseme valikuks vestleme eelnevalt koolituse soovijatega.
Kursustele võivad tulla kõik soovijad, eelnevat erialast haridust ei nõuta.

Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

Koolituse lõpetaja saab OÜ Version Koolituse tunnistuse.
Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine 80% ulatuses ja vastavate lõputestide edukas sooritamine.
Väljaarvamine toimub kursuslase sooviavalduse alusel või kursuslasle esitatud arve maksmata jätmisel

Õppetasu

Tasutakse arve alusel, mille esitab Version Koolitus vähemalt nädal aega enne kursuse või õppepäva algust.
Kursusest loobumise korral tagastatakse raha, maha võetakse osaletud päevade tasu.
Õppetööst loobumisel vahetult enne õppetöö algust (48 t) tagastatakse 75% koolituse maksumusest

Kvaliteedi tagamise alused

Õppetöös osalejate rahulolu on meile väga tähtis.
Tagasiside saamiseks kasutame ankeetküsitlusi, vestleme õppejõudude ja osalejatega. Tagasiside ankeedid on anonüümsed ja nende täitmine vabatahtlik.
Pärast tagasiside saamist analüüsib ettevõtte juhtkond nii koolitustulemusi kui ka tagasisideankeetide sisu ja teeb parendusettepanekud lektorile
Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust.