13.-14.10 I osa ja 10-11.11. 2022 II osa kl 10-17.00 Centennial Hotell Tallinna konverentsikeskuses (Endla t 15 TALLINN)
Koolitaja: ÜLLE KUUSIK – Magister artium eripedagoogikas 2004; logopeed, tase 8; eripedagoog, tase 8. (OÜ Arengupusle)
Maht: 32 ak. t.
Õppetöövormid: loeng, lapsega läbiviidava hindamistegevuse analüüs (filmi vaatlus ja hindamine).
Õppetöö sisu:
1. J. Strebeleva pedagoogilis-psühholoogilise hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus.
2. Tutvumine 2-3a.; 3-4a; 4-5a.; 5-6a; ja 6-7a lapse arengunäitajate, hindamisskaalade ja hindamisega.
3. Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine: arenguvestlused, lapsele individuaalse arenduskava ja/või iseloomustuse koostamine ning koolivalmiduskaardi täitmine.
Ajaline kava:

Allteema  Toimumise aeg   Maht
1. J. Strebeleva hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus 13.10.2022 8 akad t
2. Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine 14.10.2022 2 akad t
3. 2-3aastase lapse areng ja selle hindamine 14.10.2022 6 akad t
4. 3-4aastase lapse areng ja hindamine 10.11.2022 4 akad t
5. 4-5aastase lapse areng ja hindamine 10.11.2022 4 akad t
6. 5-6aastase lapse areng, selle hindamine 11.11.2022 4 akad t
7. Koolivalmiduse näitajad ja hindamine 11.11.2022 4 akad t
Kokku: 32 akad t

Oodatavad tulemused: Kursusel osalejad märkavad lapse arengu hälbimist eakohasest ning suudavad hinnata mahajäämuse olemust ning ulatust. Õppijad suudavad määratleda lapse reaalse arengutaseme erinevates valdkondades (tajud, mõtlemine, rollimäng ja joonistamine, kõne, keskendumisvõime, käe funktsionaalne seisund jm.) ning sellele toetudes planeerida edasist õpi- ja kasvatustegevust.

4 päeva hind: 432 EUR (hind sisaldab KM)

Kohvipausid kl 11.30-11.45 ja 15.15-15.30, lõuna 13.15-13.45