13.-14.10 ja 10-11.11. 2022 kl 10-17.00 Centennial Hotell Tallinna konverentsikeskuses (Endla t 15 TALLINN)

Koolitaja: ÜLLE  KUUSIK – Magister artium eripedagoogikas 2004; logopeed, tase 8; eripedagoog, tase 8.  (OÜ Arengupusle)

Maht: 32 ak. t.

Õppetöövormid: loeng, lapsega läbiviidava hindamistegevuse analüüs (filmi vaatlus ja hindamine).

Õppetöö sisu:

  1. Strebeleva pedagoogilis-psühholoogilise hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus.
  2. Tutvumine 2-3a.; 3-4a; 4-5a.; 5-6a; ja 6-7a lapse arengunäitajate, hindamisskaalade ja hindamisega.
  3. Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine: arenguvestlused, lapsele individuaalse arenduskava ja/või iseloomustuse koostamine ning koolivalmiduskaardi täitmine.

Ajaline kava:

 AllteemaToimumise aegMaht
1.J. Strebeleva hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus13.10.2022    8 akad t
2.Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine14.10.20222 akad t
3.2-3aastase lapse areng ja selle hindamine14.10.20226 akad t
4.3-4aastase lapse areng ja hindamine10.11.20224 akad t
5.4-5aastase lapse areng ja  hindamine10.11.20224 akad t
6.5-6aastase lapse areng, selle hindamine11.11.20224 akad t
7.Koolivalmiduse näitajad ja hindamine11.11.20224 akad t
Kokku:32 akad t

 

Oodatavad tulemused: Kursusel osalejad märkavad lapse arengu hälbimist eakohasest ning suudavad hinnata mahajäämuse olemust ning ulatust. Õppijad suudavad määratleda lapse reaalse arengutaseme erinevates valdkondades (tajud, mõtlemine, rollimäng ja joonistamine, kõne, keskendumisvõime, käe funktsionaalne seisund jm.) ning sellele toetudes planeerida edasist õpi- ja kasvatustegevust.

Kohvipausid kl 11.30-11.45 ja 15.15-15.30, lõuna 13.15-13.45

4 päeva hind on 432 EUR ( sisaldab KM)