Koolitaja: ÜLLE KUUSIK – Magister artium eripedagoogikas 2004; Logopeed tase, 8; eripedagoog, tase 8.
OÜ Arengupusle
Õppetöövormid: loeng, lapsega läbiviidava hindamistegevuse analüüs (filmi vaatlus ja hindamine).

Õppetöö sisu:

  • J. Strebeleva pedagoogilis-psühholoogilise hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus.
  1. Tutvumine 2-3a.; 3-4a; 4-5.a.; 5-6a.; ja 6-7a. lapse arengunäitajate, hindamisskaalade ja hindamisega.
  2. Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine: arenguvestlused, lapsele individuaalse arenduskava ja/või iseloomustuse koostamine ning koolivalmiduskaardi täitmine. 
  3. Ajaline kava:
 AllteemaToimumise aegMaht
1.J. Strebeleva hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus. 

01.10.2020

 

8 t.

2.Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine02.10.20202 t.
2.2-3a. lapse areng ja selle hindamine.02.10.20206 t.
3.3-4a. lapse areng ja hindamine.29.10.20204 t.
4.4-5a. lapse arengunäitajad, nende hindamine.29.10.20204t.
5.5-6a. lapse areng, selle hindamine.30.10.20204 t.
6.Koolivalmiduse näitajad ja hindamine.30.10.20204 t.
Kokku32

 

Oodatavad tulemused: Kursusel osalejad märkavad lapse arengu hälbimist eakohasest ning suudavad hinnata mahajäämuse olemust ning ulatust. Õppijad suudavad määratleda lapse reaalse arengutaseme erinevates valdkondades (tajud, mõtlemine, rollimäng ja joonistamine, kõne, keskendumisvõime, käe funktsionaalne seisund jm.) ning sellele toetudes planeerida edasist õpi- ja kasvatustegevust.

Hind sisaldab käibemaksu.