Neljapäeval, 3. detsembril 2020 kl 10-17.00 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses

Koolitaja: ÜLLE KUUSIK – Magister artium eripedagoogikas 2004; Logopeed tase, 8; eripedagoog, tase 8.
OÜ Arengupusle

Koolituse eesmärk: Lasteaedade töötajad saavad teadmisi koolieelikute käitumisprobleemide olemusest, põhjustest ja sekkumise võimalustest sotsiaalselt desorienteeritud käitumise ja negatiivse eneseesitluse korral.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Allteemad:

*käitumisprobleemide põhjused (kesknärvisüsteemi orgaanilised kahjustused,

geneetika, sotsiaalsed ja segatüüpi põhjused) ning avaldumine.

*sotsiaalselt desorienteeritud käitumisega lapsed. ATH ja autismispektri olemus ning

avaldumine igapäevastes sotsiaalsetes suhetes.

* sekkumine sotsiaalselt desorienteeritud käitumise korral (ennetavad tegevused,

sotsiaalsete oskuste õpetamine, töö tunnetega jm).

* negatiivne eneseesitlus, võtteid sekkumiseks nimetatud käitumissündroomi korral.

 

Õpiväljundid:
*  koolitusel osalejad eristavad sotsiaalsetel põhjustel mitteeakohaselt käituvaid

lapsi bioloogilise kahjustusega lastest;
*  nad mõistavad sotsiaalselt desorienteeritud käitumisega lapse käitumise põhjusi

ja eripära;
*  õpetajad suudavad paremini laste käitumist raamistada, teavad ennetava töö

võtteid ja oskavad lastel kujundada sotsiaalseid oskusi;
*  nad mõistavad negatiivse eneseesitluse mehhanismi ja valdavad esmaseid sekkumise viise.