21.-22.09.2022 kl 10-17.00 Centennial Hotell Tallinna Konverentsikeskuses Endla t 15 TALLINN

Koolituse eesmärk: Koolitusel osalejad  saavad teadmisi laste  käitumis-
probleemide olemusest, põhjustest ja sekkumise võimalustest sotsiaalselt desorienteeritud käitumise ja negatiivse eneseesitluse korral.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Allteemad:

*käitumisprobleemide põhjused (kesknärvisüsteemi orgaanilised kahjustused,

geneetika, sotsiaalsed ja segatüüpi põhjused) ning avaldumine.

*sotsiaalselt desorienteeritud käitumisega lapsed. ATH ja autismispektri olemus ning

avaldumine igapäevastes sotsiaalsetes suhetes.

* sekkumine sotsiaalselt desorienteeritud käitumise korral (ennetavad tegevused,

sotsiaalsete oskuste õpetamine, töö tunnetega jm).

*  negatiivne eneseesitlus, võtteid sekkumiseks nimetatud käitumissündroomi korral.

Õpiväljundid:
*  koolitusel osalejad eristavad sotsiaalsetel põhjustel mitteeakohaselt käituvaid

lapsi bioloogilise kahjustusega lastest;
*  nad mõistavad sotsiaalselt desorienteeritud käitumisega lapse käitumise põhjusi

ja eripära;
*  õpetajad suudavad paremini laste käitumist raamistada, teavad ennetava töö

võtteid ja oskavad lastel kujundada sotsiaalseid oskusi;
*  nad mõistavad negatiivse eneseesitluse mehhanismi ja valdavad esmaseid

sekkumise viise.

Koolitaja: ÜLLE  KUUSIK – Magister artium eripedagoogikas 2004; logopeed, tase 8; eripedagoog, tase 8

 

Lõpetajad saavad tunnistuse.

Kohvipausid kl 11.30-11.45 ja 15.15-15.30, lõuna 13.15-13.