Loovteraapia tehnikate rakendamine lapse üldise arengu ja vaimse tervise toetamise eesmärgil

Centennial Hotell Tallinna konverentsikesuse õpperuumis Motivatsioon, Endla t 15 TALLINNi

Eesmärk:
Anda osavõtjale teoreetiline ülevaade sellest, mis on loovteraapiad ning kuidas on võimalik lasteaia või kooli õpetajal igapäevaselt erinevate loovteraapia tehnikatega toetada lapse funktsionaalseid võimeid, sotsiaalseid oskusi, kohanemist, toimetulekut, loovust ja vaimset tervist
Osalema on oodatud:
Lasteaedade ja koolide tava- ja erirühmade õpetajad, pedagoogid, tugiisikud ja teised haridustöötajad, kes töötavad eelkooliealiste ja algklasside lastega.
Loeng – praktikumi õpiväljundid
Loeng-praktikumi vormis koolituselt saavad osalejad ülevaate, mis on loovteraapiad ja kuidas loovterapeudid töötavad haridusasutustes. Lisaks saavad teada kuidas eetilisi piire ületamata on võimalik õpetajatel igapäevaselt rakendada erinevaid loovteraapia tehnikaid (kunsti, muusikat, liikumist ja draamat) toetamaks laste üldist arengut ja vaimset tervist ning on valmis seda ka ise rakendama.
Kuna koolitaja ise rakendab oma töös peamiselt kunstiteraapia meetodeid ja tehnikaid, siis kooitus on ka kaalult rohkem kunstiteraapia tehnikatele kaldu, kuid on ka integreeritud muusika- , draama ning tantsu- ja liikumisteraapia tehnikaid.

Õppepäeva kestus: 8 akadeemilist tundi

Koolitaja: Kai-Liis Gramakovski Msc Terviseteaduste magister (kunstiteraapia) Viimsi Teraapiakeskuse loovterapeut

Õppekava:
10.00-11.30 Sissejuhatus. Tutvumine ja praktiline töö.
Loeng: Mis on loovteraapia ja loovteraapia haridusasutuses?

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Lapse loovus ja eneseväljendus kunsti kaudu.
Praktiline töö
13.15-13.45 Lôunaeine
13.45-15.15 Ärgitavad ja kontakti loomise harjutused liikumis- ja tantsuteraapiast
Kunstiteraapia tehnikad ja kuidas erinevad kunstiteraapia tehnikad ja meetodid toetavad lapse funktsionaalseid võimeid, sotsiaalseid oskusi, kohanemist, toimetulekut, loovust ja vaimset tervist.
Praktiline grupitöö
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Ärgitavad ja kontakti loomise harjutused muusikateraapiast.
Praktiline töö
16.15-17.00 Kokkuvôte
Tagasiside ja lõpuring

i