ISIKUANDMETE KAITSE PRAKTIKAS

Toimumise aeg: 22.11.2017 kl 10:00 – 14:45
Toimumise koht: Projektieksperdi õpperuum Endla t 4 TALLINN

Lektor: ANDRES OJAVER  Isikuandmete kaitse ekspert

Andres on Tartu Ülikooli magistrikraadiga jurist ning isikuandmete kaitse maailmas tegutsenud juba 8 aastat. Varasemalt töötas ta Andmekaitse Inspektsioonis järelevalvedirektorina nii Eesti kui Euroopa Liidu suunal. Täna vastutab Andres  privaatsusteemade eest erasektoris olles isikuandmete kaitse ekspert. Muuhulgas tähendab see igapäevaselt vedada projekti, millega rakendatakse täiendavaid isikuandmete kaitse nõudeid uue määruse kontekstis

Sihtgrupp: juristid, riskijuhid, vastavusjuhid, siseaudiitorid, IT juhid, projektijuhid, konsultandid, kelle tegevuse osa on suuremahuline kliendiandmete töötlemine; tulevased andmekaitseametnikud era- või avalikus sektoris.

Koolituse eesmärk: on saada teada praktikult isikuandmete kaitse olulisimatest aspektidest ja sellest, mis muutub ettevõtete jaoks 2018. aasta mais jõustuva andmekaitse üldmäärusega.

25. mail 2018 jõustub Euroopa Liidu andmekaitsemäärus

 

Koolituse sisu: Andmekaitse põhiprintsiibid.
Millised on olulised muudatused uues isikuandmete kaitse üldmääruses ja praegu kehtiva direktiivi vahel? Millele tuleks keskenduda, et nendeks muudatusteks ka reaalselt valmis olla?
Isikuandmetega seotud rikkumisest teavitamise kohustus;
Nõusolek ja õigustatud huvi;
Töötlemise läbipaistvus;
Volitatud töötlejate kaasatus (kaasvastutus);
Rangemad karistused;
Andmekaitsespetsialisti (data protection officer) funktsioonid, oskused, ülesanded, väärtus
Reaalseid näiteid võimalikest raskustest praktika näitel
Küsimused/vastused
Koolituse kestus:  5 akadeemilist tundi

 

Õppepäeva hind: 110 EUR (lisandub KM) Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale ja kohvipausi.

Kohvipaus 11.30-11.45
Lõuna 13.15-14.00