ISIKUANDMETE KAITSE PRAKTIKAS

Toimumise aeg: 29.03.2018 kl 10:00 – 14:15
Toimumise koht: Projektieksperdi õpperuum Endla t 4 TALLINN

Sihtgrupp: juristid, riskijuhid, vastavusjuhid, siseaudiitorid, IT juhid, projektijuhid, konsultandid, kelle tegevuse osa on suuremahuline kliendiandmete töötlemine; tulevased andmekaitseametnikud era- või avalikus sektoris.

Koolituse eesmärk: on saada teada praktikult isikuandmete kaitse olulisimatest aspektidest ja sellest, mis muutub ettevõtete jaoks 2018. aasta mais jõustuva andmekaitse üldmäärusega.
25. mail 2018 jõustub Euroopa Liidu andmekaitsemäärus

Käsitletavad teemad:

Mis andmed on isikuandmed. Kas neid hakkab lisanduma?
Isikuandmete töötlemise läbipaistvus;
Mida tähendab õigus „olla unustatud“?
Isikuandmete töötlemise põhimõtted:
– seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus
– eesmärgi piirang
– võimalikult väheste andmete kogumine
– õigsus
– säilitamise piirang
– usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus
Isikuandmete töötlemine nõusolekul
Isikuandmete töötlemine nõusolekuta (sh õigustatud huvi)
Nõuded lapse nõusolekule
Eriliiki (delikaatsete) isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded.
Siduvad kontsernisisesed eeskirjad.
Mõjuhinnang
Töötlemistoimingute registreerimine
Andmekaitsespetsialisti ülesanded.

Koolituse kestus:  5 akadeemilist tundi

Lektor: URMAS KUKK vandeadvokaat Advokaadibüroo Turnstone

Urmas Kukk on tunnustatud spetsialist, hindamatu kogemusega privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal – ta on selles valdkonnas esindanud nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Advokaadibüroos on Urmas lisaks privaatsuse ja isikuandmete kaitsele spetsialiseerunud kohtumenetlusele – Urmas võib Teid aidata nii era- kui ka avaliku õiguse valdkondadega seotud vaidlustes kohtu- ja vahekohtumenetluses.

Urmas on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige.

Lisaks advokaaditööle peab Urmas Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudis loenguid privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse alal.

Õppepäeva hind: 120 EUR (lisandub KM) Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale ja kohvipausi.

Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee, www.version.ee