20. märtsil 2018 kl 10-13.15

Koolituse eesmärk: anda põhjalikud teadmised käibemaksuseaduse muudatustest ja kinnisvatatehingute maksustamisest käesoleval, 2018. aastal
Sihtrühm: raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid, audiitorid, assistendid, juhid, juhatuse liikmed ja spetsialistid
Toimumise koht: Projektieksperdi õppeklass Endla t 4 TALLINN

Lektor: AIN ULMRE EMTA maksude osakonna peaspetsialist

Õppekava

Muudatused käibemaksuseaduses

Registreerimiskohustuse piirmäära tõstmine;
Sõiduauto soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimise uued reeglid;
Uued reeglid sisendkäibemaksu mahaarvamisel sõiduautoga seotud jooksvatelt kuludelt;
Sõiduauto ja kaubiku erasõitudeks kasutamisest tekkinud omatarbe maksustatava väärtuse leidmise uus kord;
Põhivara sisendkäibemaksu ümberarvestuse uus reegel ettevõtja kustutamisel
käibemaksukohustuslaste registrist (rahandusministri määruse muudatus);
Redaktsioonilised muudatused käibemaksuseaduses.

Kinnisvaratehingute käibemaksuga maksustamine

Kinnisasja, ehitise ja krundi mõisted;
Kinnisasja võõrandamistehingute ja kinnisasjaga seotud teenuste käibe tekkimise koha
määramise reeglid;
Kinnisasja võõrandamistehingute maksustamine – maksuvabad ja maksustatud tehingud,
siseriikliku pöördmaksustamise erikord;
Kinnisasjaga seotud teenuste maksustamine – maksuvabad ja maksustatud tehingud; Maksuvabade kinnisvaratehingute vabatahtlik maksustamine;
Kinnisasjaga seotud sisendkäibemaksu korrigeerimine.

Kohvipaus: 11.30-11.45

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
– teab, millised on  01.01.2018 kehtima hakanud KM seaduse muudatused;
– tunneb  kinnisvaratehingute maksustamise  erisusi.

Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee, www.version.ee