13. märtsil 2019 kl 10.00-13.30 Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskusesse
(W. Struve 1 TARTU)

Koolituse eesmärk  on anda haridusasutuste (koolid, lasteaiad jne) juhtidele, infojuhtidele, sekretäridele ja teistele haridusasutustes töötavatele isikutele, kes puutuvad oma töös kokku erinevate isikuandmetega, teavet tema õigustest ja kohustustest (õpi)laste ja lapsevanematega seotud isikuandmete kasutamisel, töötlemisel ja säilitamisel, sh räägitakse isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isikuandmete käitlemise ning jagamisega kolmandatele osapooltele.

Sihtrühm:  Haridusasutuste (koolid, sh põhikoolid, gümnaasiumid, kutsekoolid, ülikoolid, huvikoolid ja lasteaiad) juhid, sekretärid, infojuhid ja teised haridusasutustes töötavad isikud, kes puutuvad oma töös kokku laste ja nende vanemate isikuandmetega.

Koolitusel käsitletavad teemad:

Isikuandmete kaitsmisest üldisemalt
Olulisemad mõisted (töötleja, andmesubjekt jne);
Isikuandmete kaitse allikad ja töötlemise eesmärk;

Isikuandmete liigid (nö tavalised andmed ja eriliiki isikuandmed – nende töötlemise erisused);
Isikuandmete töötlemise põhimõtted;
Töötlemine õiguslikud alused;
Andmesubjekti õigused.
Isikuandmete töötlemine suhtes olles ja suhte lõppemisel
Laste ja nende vanemate isikuandmete töötlemine suhte ajal (Milliseid andmeid töödeldakse? Peamised eksimused)
Laste ja nende vanemate isikuandmete töötlemine suhte  lõppemisel;
Lapse arvamus ja nõusolek;
Isikuandmete töötlemise peamised juhud haridusasutuses
Koolide/lasteaedade veebisaidid;
Pildistamine;
Videovalve;
Laps ja hinded;
Arenguvestlus;
Lapse tervislik seisund;
EHIS ja muud andmekogud;
Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus.

Koolituse kestus: 4 akadeemilist tundi

Lektor: Vandeadvokaat URMAS KUKK Advokaadibüroo Koch&Partnerid OÜ

Urmas Kukk on tunnustatud spetsialist, hindamatu kogemusega privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal – ta on selles valdkonnas esindanud nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Urmas Kukk on Eesti Advokatuuri liige.   Lisaks advokaaditööle peab Urmas Kukk Tartu Ülikoolis loenguid privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse alal.

Kohvipaus kl 11.30-12.00

Õppepäeva hind: 55 EUR (lisandub KM) sisaldab koolitust, koolitusmaterjale ja kohvipausi.

Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee www.version.ee

Lugupidamisega
Tiiu  Hazak
Tegevdirektor

Version Koolitus OÜ
tel +372 55606076
E-mail: koolitus@version.ee